Welkom bij GOTIK-pm B.V.

GOTIK pm is een onderneming op het gebied van projectmanagement  met name in de civiele techniek.

Aan projecten worden vanaf de start randvoorwaarden opgelegd. Dit zijn vooral randvoorwaarden op de aspecten tijd, geld en kwaliteit. In de theorie van het projectmatig werken wordt in Nederland standaard uitgegaan van vijf beheersaspecten.

Het meest gebruikt wordt TGKIO, maar ook GOTIK of GOKIT worden regelmatig gebruikt.

GOTIK-pm geeft op basis van technisch vakmanschap inhoud aan het project en neemt besluiten op het gebied van tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie.

Specialisme van GOTIK-pm:

  • Geïntegreerde contracten
  • Luchthavens
  • Wegenbouw
  • Spoorbouw
  • Beweegbare bruggen

GELD

ORGANISATIE

TIJD

INFORMATIE

KWALITEIT

RISICO

DE DIENSTEN BESTAAN UIT:

COÖRDINEREN

VOORBEREIDEN

BEGELEIDEN / AANSTUREN

AFRONDEN

EXPERTISES:

Contractmanagement

Omgevingsmanagement

Technischmanagement

Risicomanagement

Integraalprojectmanagement

Projectbeheersing

Projectondersteuning