aannemers

HEIJMANS

A-gebied Schiphol

Voor project masterplan Herinrichting A-gebied (Nieuwe pier en Terminal) op Schiphol Centrum verschillende plannen uitgewerkt ten behoeven van de ondergrondse infrastuctuur. Betrof de studiefase voor het verleggen van ondergrondse infrastructuur (alle hoofddisciplines zoals Gas, Water, HS, MS, LVNL, Schiphol Telematics) voor de realisatie van het nieuwe “A-gebied”. Werkzaam als Projectmanager.

dura vermeer

DURAVERMEER & COENTUNNEL COMPANY

Ontwerpleider in Tenderfase van het ontwerpteam Cluster grond en wegen. Als ontwerpleider verantwoordelijk voor de gehele voorbereiding van de aansluitende wegvakken te weten de A10-noord, A10-west en de A8.

Realisatie rotonde N243 gemeente Schermer(D&C-opdracht) Als projectleider verantwoordelijk voor de gehele voorbereiding en engineering.