diverse

diverse diverse

prorail projecten

PRORAIL

Werkzaam als Projectmanager bij de afdeling Randstad Noord. Verantwoordelijk voor verschillende projecten. Zoals onder andere een nieuwe Spooronderdoorgang te Diemen. Het realiseren van een aantal Faunapassages onder de spoorlijn door het Naardermeer. Het beveiligingsproject koperdiefstal BrokenRail. Dit project betrof het beveiligen van een 500-tal wissels door heel Nederland. Realisatie van een voetgangersbrug over het spoor te Baarn. De realisatie van een spooronderdoorgang in de Bredeweg in de gemeente Zuidplas.
Voor al deze projecten als verantwoordelijk projectmanager de verschillende teams aangestuurd.

liandon

LIANDON

Peter was de “trekker” voor de 2 bouwteams (Middenmeer en Retrofit). Hij was verantwoordelijk voor het tijdig doorlopen van de aanbestedingfase, waaronder opstellen selectieleidraden en de aanbestedingsleidraden. Tevens verantwoordelijk voor vaststellen van de EMVI-criteria. Uiteindelijk zorg gedragen voor de beoordeling van de aanbestedingen en de uiteindelijke gunning aan de 2 aannemers.

stompetoren
stompetoren-oost

PROJECTONTWIKKELAAR MULDER OBDAM

Realisatie Nieuwbouwplan Stompetoren Oost (Bouwrijp en woonrijp maken). Het opstellen van het Voor- en definitiefontwerp. Het uitwerken van het Bestek en tekeningen en daarna de aanbesteding.

Als projectleider verantwoordelijk voor de gehele voorbereiding

schiphol-real-estate

SCHIPHOL REAL ESTATE

Het ontwerpen/aanbesteden van terreinverharding (loaddocks) van verschillende vrachtgebouwen (Menzies, DHL, Skylink, Panalpina) op Schiphol Zuidoost, van ontwerp tot besteksfase.

Als projectleider verantwoordelijk voor de gehele voorbereiding.

KLM

De herinrichting van het terrein rondom het nieuwe Motorenrevisiegebouw van de KLM. Waaronder de terreinverharding voor het opstellen van gereviseerde motoren (vloeistofdichte verharding) van ontwerp tot besteksfase. Als projectleider verantwoordelijk voor de gehele voorbereiding

DIVERSE GEMEENTEN

Diverse reconstructies van verhardingen voor verschillende gemeenten uitgevoerd. Tevens het herinrichtingen volgens het principe van DuurzaamVeilig.

Als projectleider verantwoordelijk voor de gehele voorbereiding en uitvoering.

Reconstructie van de Noorddammerweg te Amstelveen van ontwerp tot besteksfase. Betrof de gehele reconstructie van de Noorddammerweg, slopen/nieuwbouw van de complete verhardingsconstructie en nieuwe hemelwaterafvoer. Als projectleider verantwoordelijk voor de gehele voorbereiding